Členská schůze České asociace rugby league 2024

CZRLA

Vytvořeno: 20.02.2024 22:46

Česká asociace rugby league uspořádala svou členskou schůzi dne 3. února 2024 v Hotelu Jezerka u přehrady Seč. Tato důležitá událost byla organizována pod vedením prezidenta asociace pana Lukáše Hergotta. Schůze se zúčastnili zástupci všech prvoligových i většiny ostatních aktivních klubů, kteří zastupovali své týmy a podíleli se na rozhodování o chodu celorepublikové asociace.

Na schůzi proběhla rekapitulace sezóny 2023 a byla projednána zpráva pokladníka. Dále proběhla volba správní rady pro období 2024-2025, ve které byli zvoleni následující členové:

Prezident: Lukáš Hergott
Pokladník a víceprezident: Iain Sellers
Sekretář: Marek Henzl
Mediální zástupce: Tomáš Valenta
Zástupce trenérů: David Lahr
Zástupce rozhodčích: Ondřej Preininger

Kromě toho byla na schůzi ustanovena kontrolní a disciplinární komise s novým předsedou Petrem Šedinou. Tato komise bude mít za úkol sledovat dodržování pravidel a etického chování v rámci asociace.

Dalším důležitým bodem schůze bylo odsouhlasení formátu domácí soutěže pro rok 2024. V rámci první ligy se bude hrát s čtyřmi týmy podle systému doma/venku. První a druhý tým ze základní části se utkají v grand finále, které se uskuteční na hřišti lépe umístěného týmu po základní části. Rozvojová liga bude otevřená pro všechny s jarním turnajem a systémem bodování pro závěrečný pohár.

Diskutována byla i soutěž mládeže pro rok 2024, která se bude konat formou pravidelných soustředění hráčů od 8 do 15 let. Hlavním cílem je začlenění všech sportovců, včetně těch z klubů, kteří přivezou na soustředění jednotlivce nebo úplné začátečníky. Sezóna mládeže bude organizována s ohledem na rozpis soutěží a bude se odehrávat v průběhu roku 2024.

Byl určen realizační tým juniorské reprezentace ČR v čele se zkušenými trenéry pro kategorie U19: Tomášem Adamcem a Romanem Richterem, U16: Tomášem Valentou a Jakubem Hudrlíkem. Juniorská reprezentace ČR odehraje v půlce března zápas v každé kategorii s Norskem.

V roce 2023 se uskutečnil kvůli malému zájmu pouze jeden kurz a jeden seminář pro získání licence rozhodčích C. Pro rok 2024 byl schválen kvalifikační řád národních licencí rozhodčích, který bude brzy zveřejněn na webových stránkách. Finální verze překladu pravidel z roku 2022 bude dostupná do 1. dubna 2024.

Dále byl schválen kvalifikační řád národních licencí trenérů pro rok 2024, v návaznosti na tento řád budou probíhat kurzy a semináře.

Předmětem závěrečné diskuze byla registrace České asociace rugby league do Národní sportovní agentury a uznání rugby league jako oficiálního sportu v České republice, což je další důležitý krok nejen ke získání dotací ale především krok kupředu v rozvoji tohoto sportu.

Autor článku: Tomáš Valenta

Článek publikoval: David Lahr
dne: 20.02.2024 22:46