Vzdělávání trenérů

V České asociaci rugby League, z.s. (dále jen CZRLA nebo asociace) může samostatně vykovávat funkci trenéra pouze osoba, která je držitelem platné licence. Vydávajícím licence je CZRLA a ta stanovuje pravidla pro získání, udržení a odebrání licence. CZRLA vede evidenci trenérů a stupně jejich vzdělání.

Národní licence

CZRLA organizuje národní kurzy příslušných kategorií a semináře a stanovuje dobu platnosti jednotlivých kategorií. CZRLA může uznat mezinárodní nebo národní kurz zahraniční asociaciace, která je ekvivalentem kurzu národního a zároveň stanovit dodatečné pravidla, např. pokud je třeba absolvovat i dodatečný seminář. Národní kurzy vedou instruktoři příslušné kategorie.

Licence C

Licence C je základní licencí a je ekvivalentem Level 1 ERL. Kurz licence C je v českém jazyce a opravňuje držitele k samostatné trenérské činnosti u SK/TJ a pomocné trenérské činnosti u národní reprezentace. Kurz je překladem kurzu level 1 ERL do českého jazyka. Kurzy licence C a semináře je oprávněn provádět instruktor, který má platný kurz Level 1 Educator ERL. Platnost Licence C jsou dva roky.

Licence B

Licence B je pokročilou licencí a je ekvivalentem Level 2 ERL. Kurz a semináře licence B CZRLA neprovádí a prozatím pouze uznává ekvivalentní kurz ERL. Opravňuje držitele k samostatné trenérské činnosti u SK/TJ a u národní reprezentace. Platnost Licence B není omezena.

Odborné semináře

Asociace v rámci dalšího vzdělání trenérů organizuje odborné semináře. Odborné semináře nejsou mandatorní, ale CZRLA si stanovuje právo stanovit mandatorní odborné semináře pro případné prodlužování licencí. Pokud nějaké semináře určí CZRLA jako mandatorní, tak musí jasně stanovit časový harmonogram, který může překročit platnost dané licence, která je pro dané kategorie určená.

Školitelé trenérů

David Lahr

David Lahr

+420 772 954 137

david.lahr@rugbyleague.cz

Ladislav Cintler

Ladislav Cintler

+420 603 416 310

Trenérské kurzy a semináře