Pravidla pro soutěž a celkové bodování 1. ligy

CZRLA

Vytvořeno: 27.05.2021 00:00

Pravidla pro soutěž a celkové bodování 1. ligy

1. Pořadatel soutěže 

1.1. Pořadatelem 1. ligy (dále jen soutěž) je CZRLA.
1.2. Pořádajícím zápasu je tým evidován jako domácí.
1.3. Pořádající zápasu zodpovídá za:

1.3.1.  Lékařský dohled nad zápasem
1.3.2.  Vyplacení rozhodčího/rozhodčích
1.3.3.  Odpovídající hřiště a zázemí. Kvalitu hřiště a zázemí hodnotí rozhodčí.

2. Pravidla pro účast týmů v soutěži

2.1. Soutěžně se smí soutěže účastnit pouze týmy, které jsou registrované jako členi asociace (dle stanov asociace bod 4.4).
2.2. Maximální počet týmů a týmy, které mají přednostní právo zúčastnění se soutěže, jsou určeny na základě rozhodnutí Valné hromady CZRLA. Měly by být zohledněny výsledky minulé sezóny.
2.3. Přihlášením se do soutěže se rozumí podání závazné přihlášky. 

3. Zápisy a hostování

3.1. Do zápasu mohou nastoupit pouze hráči, kterým je uděleno herní členství dle stanov asociace (bod 4.4).
3.2. Hráči z týmů, které se neúčastní 1. ligy, mohou hostovat pouze v jednom týmu 1. ligy.
3.3. Před každým zápasem je nutné vyplnit soupisku jak v administrativním elektronickém systému, tak v papírové formě před zápasem. Rozhodčí před zápasem zkontroluje, zda bylo toto pravidlo dodrženo a pokud ne, tak je povinen nezahájit zápas.
3.4. Každý zápas musí mít vyplněný záznam o utkání, za toto odpovídá rozhodčí zápasu.
3.5. Rozhodčí ihned po ukončení zápasu vyplní skóre v poločase a na konci zápasu do administrativního elektronického systému a do 24 hodin od ukončení zápasu do něj vloží statistické údaje (skórující hráče, atd.). Bez zbytečného prodlení pak zajistí vložení oskenovaného zápisu ve formátu pdf. 

4. Pravidla zápasů a kontumace

4.1. Pravidla zápasů, počet střídání a počet hráčů na soupisce je podle mezinárodních pravidel.
4.2. Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné uskutečnit zápas, bude tento kontumován v neprospěch týmu, který bude shledán zodpovědným.  
4.3. Zápas může být kontumován před jeho zahájením nebo i v jeho průběhu, je-li to nutné. Poznámka o kontumaci se uvede do zápisu zápasu.
4.4. Za určení zodpovědného týmu zodpovídá rozhodčí zápasu. Proti jeho rozhodnutí je možné se odvolat k radě CZRLA a to do 15 dnů od plánovaného konání zápasu, ale toto odvolání nemá odkladný charakter. Rada CZRLA rozhodne v této věci bez odkladně do 30 dnů.
4.5. Výsledek kontumovaného zápasu bude prohra zodpovědného týmu. Za kontumaci náleží body týmům v zápase dle těchto pravidel. Za každou neodehranou minutu zápasu obdrží vítěz kontumovaného zápasu 1 bod. V kontumovaném zápase žádní hráči neobdrží body za skórování a statistika hráčů se nevyplňuje. 

5. Formát

5.1. O formátu soutěže rozhoduje Valná hromada CZRLA. Odvíjí se podle počtu týmů i podle celkové situace.
5.2. CZRLA má právo v případě nepředvídatelných okolností změnit formát soutěže v průběhu sezóny, ale nemá právo nějakému už přihlášenému týmu odepřít možnost se účastnit 1. ligy.
5.3. V případě odstoupení nějakého už přihlášeného týmu může být také formát změněn.
5.4. Soutěž by měla obsahovat (pokud si situace nežádá jinak) základní část a play-off.

6. Základní část

6.1. Část, která probíhá ligovým systémem.
6.2. Každý tým by měl odehrát alespoň jeden zápas s každým dalším týmem soutěže.
6.3. Rozlosování zápasů zajišťuje Ředitel soutěží CZRLA, ale v případě shody mezi týmy může dojít k prohození pořadatelství či prohození zápasů.
6.4. Změna data zápasu musí být odsouhlasena CZRLA. 

7. Bodování základní části 

7.1. Za vítězství se udělují 2 body pro vítězný tým.
7.2. Při remíze oba dva týmy získávají 1 bod.
7.3. Do tabulky se započítává i skóre utkání. 

8. Celkové hodnocení základní části 

8.1. Celkové pořadí základní části je vyhlášeno po posledním zápase základní části.
8.2. Tým, který je na prvním místě, se stává vítězem základní části.
8.3. O pořadí rozhoduje počet získaných bodů.

8.3.1.  Při rovnosti bodů rozhoduje lepší poměr ve skóre.
8.3.2.  Při stejném skóre rozhoduje výsledek vzájemného zápasu či bilance vzájemných zápasů týmů s touto rovností.
8.3.3.  Při stejné bilanci vzájemných zápasů rozhoduje vyšší počet skórovaných bodů.
8.3.4.  Při rovnosti skórovaných bodů rozhoduje nižší počet červených karet.
8.3.5.  Při stejném počtu červených karet rozhoduje nižší počet žlutých karet.
8.3.6.  Při stejném počtu žlutých karet rozhoduje los. 

9. Play-off 

9.1. Play-off se rozumí část následující po základní části, která proběhne vyřazovacím způsobem.
9.2. Play-off může být pouze grandfinále, ale může mu předcházet semifinále, čtvrtfinále atd..
9.3. Jako play-off se rozumí i případná baráž o postup do 1. ligy.
9.4. Při jednokolovém play-off je domácím týmem lépe umístěný tým po základní části, u baráže je pořádajícím týmem vítěz 2. ligy.
9.5. Rozlosování a obsazení play-off se odvíjí od výsledku základní části.
9.6. Postupujícím (či celkovým vítězem v případě grandfinále) se rozumí vítěz daného zápasu. Při dvouzápasovém play-off systémem doma-venku postupuje tým s lepší celkovou bilancí.
9.7. Pokud zápas skončí remízou anebo je celková bilance dvojzápasu rovna, následuje prodloužení v podobě zlatého bodu (golden point). Týmy si po 5 minutových intervalech mění strany až do doby dokud jeden z týmů neskóruje. Skórováním se rozumí jakékoliv možné skórování. Když dojde ke skórování, tak končí zápas.

10. Celkové hodnocení soutěže

10.1. Celkovým vítězem soutěže se stává tým, který vyhrává grandfinále.
10.2. Další pořadí je určeno podle dosáhnutého výsledku v play-off. Pokud týmy skončili ve stejné části play-off (například v semifinále) rozhoduje lepší umístění po základní části. 

11. Předčasné ukončení soutěže

11.1. Pokud situace nedovoluje dohrání soutěže, může být soutěž předčasně ukončena rozhodnutím CZRLA.
11.2. Pokud je soutěž ukončena během play-off je vyhlášen pouze vítěz základní části.  
11.3. Pokud je soutěž ukončena v průběhu základní části, je vítěz základní části určen:

11.3.1. Nejlepším bodovým ziskem v přepočtu na zápasy (počet bodů / počet zápasů).
11.3.2. V případě rovnosti tohoto zisku rozhoduje vzájemný zápas či bilance vzájemných zápasů týmů se stejným ziskem.
11.3.3. V případě rovnosti této bilance či neuskutečněného vzájemného zápasu rozhoduje lepší poměr ve skóre.
11.3.4. V případě rovnosti poměru ve skóre rozhoduje vyšší počet skórovaných bodů na zápas.
11.3.5. V případě rovnosti tohoto počtu rozhoduje nižší počet žlutých karet na zápas.
11.3.6. V případě rovnosti tohoto počtu rozhoduje počet červených karet na zápas.
11.3.7. V případě rovnosti červených karet na zápas rozhoduje los.

11.4. Celkové vítěze předčasně ukončená soutěž nemá. 

Článek publikoval: David Lahr
dne: 27.05.2021 00:00