CZRLA uznána jako národní svaz

Novinky

Vytvořeno: 13.01.2024 09:36

CZRLA byla 11. ledna 2024 označena v rejstříku sportu jako národní sportovní svaz pro sportovní odvětví rugby league.

CZRLA byla 11. ledna 2024 označena v rejstříku sportu jako národní sportovní svaz pro sportovní odvětví rugby league. Tento formálně technický úkon byl proveden Národní sportovní agenturou (NSA) na základě potvrzení o členství v mezinárodní sportovní organizaci, která toto sportovní odvětví řídí, tedy IRL. V současné době CZRLA prochází procesem hodnocení plnění kritérií pro národní svazy, které jsou stanoveny NSA a přímo se týkají možnosti dosáhnout na případné dotace.

 

Prezident asociace, pan Lukáš Hergott, k tomuto uvedl: „11. leden tohoto roku je velkým dnem pro CZRLA, protože tímto vystoupila ze stínu a teď je na ní hlavní státní autoritou nahlíženo, jako na národní sportovní svaz, který vede rugby league v Česku. Toto uzavírá mnoho let úsilí a odhodlání všech naších členů a představitelů. Avšak mnoho další práce leží před námi. Teď se musíme zaměřit na plnění kritérií stanovených NSA, což nám dává dobrá směr pro rozvoj naší asociace. Určuje nám jasné cíle, kam máme směřovat. Chtěl bych poděkovat všem hráčům, vedoucím pracovníkům a členům správní rády za jejich každodenní práci a nadšení. CZRLA tímto vstupuje do nové éry.

Článek publikoval: Lukáš Hergott
dne: 13.01.2024 09:36